Category Archives: ભાગ્યેશ જહા

પ્રાર્થનાના પત્રો – (૧૦૨) – ભાગ્યેશ જહા

[૧૦૨] પ્રાર્થનાને પત્રો…

પ્રિય પ્રાર્થના,

ઠંડીના ચમકારા સાથે બેહજાર ઓગણીસ જઈ રહ્યું છે. હમણાં રાત્રે ગાંધીનગર વધારે ઠંડું પડી જાય છે એટલે અખબારો ‘પાટનગર ઠંડુગાર’ કે ‘ગાંધીનગર થરથર ધ્રુજે છે’ એવું લખે છે. Continue reading પ્રાર્થનાના પત્રો – (૧૦૨) – ભાગ્યેશ જહા

પ્રાર્થનાને પત્રો. ભાગ્યેશ જહા

[૧૦૧] પ્રાર્થનાને પત્રો…http://૧૦૧] પ્રાર્થનાને પત્રો…

પ્રિય પ્રાર્થના,

સમયનું લોલક સંભળાય એ રીતે હાલી રહ્યું છે, ટ્વેન્ટી-ટ્વેન્ટીની રમત શરું થવામાં છે. સમયનો આ પગરવ સાંભળવાનો એક આનંદ છે, હવે, 65 પુરા થશે એટલે થોડો અતીતરાગ સંભળાય પણ હું એને સંયમમાં રાખી બને ત્યાં સુધી વર્તમાન અને ભવિષ્યમાં જીવવાનું પસંદ કરું છું.

Continue reading પ્રાર્થનાને પત્રો. ભાગ્યેશ જહા

પ્રાર્થનાને પત્રો – (૧૦૦) – ભાગ્યેશ જહા

[૧૦૦] પ્રાર્થનાને પત્રો… 

 પ્રિય પ્રાર્થના

આજે આ પત્રો એક સદી પુરી કરે છે. એટલે હું ગીયર બદલીશ. મને ખબર નથી કેવી ગતિ હશે અને કઈ દિશા હશે. પણ જ્યારે આ પત્રો લખવાનું શરું કર્યું ત્યારે ગુજરાતની સાંસ્કૃતિકજીવનની ઘટનાઓ જેમાં હું પ્રત્યક્ષ રીતે યા પરોક્ષ રીતે જોડાયો હોઉં તેવા પ્રસંગોની તને જાણ કરવી. Continue reading પ્રાર્થનાને પત્રો – (૧૦૦) – ભાગ્યેશ જહા

 પ્રાર્થનાને પત્રો… – ૮૪ – ભાગ્યેશ જહા

“વ્યસ્ત રહેવું એટલે રોકાયેલા રહેવું નહીં, પણ રોપાયેલા રહેવું. રોપાયેલા રહેવું એટલે એક વૃક્ષ જેવું બનવું. વૃક્ષ જેવું બનવું એટલે બીજા માટે જીવવું, કોઈને છાયા આપવાની, કોઈને ફળ આપવાના. પણ પોતે મસ્ત રહેવાનું.!”

 [૮૪] પ્રાર્થનાને પત્રો…  Continue reading  પ્રાર્થનાને પત્રો… – ૮૪ – ભાગ્યેશ જહા

પ્રાર્થનાને પત્રો – (૮૩) – ભાગ્યેશ જહા

[૮૩] પ્રાર્થનાને પત્રો… 

પ્રિય પ્રાર્થના,

વરસાદ પડ્યો, એનો અડાબીડ આનંદ છે, ઘરનું આંગણ જલાંગણ બની ગયું છે. વૃક્ષો નાહીધોઈને ઉભા છે, કોઇ સ્કુલબસની રાહ જોતાં બાળકોની જેમ. બાજુમાં રીનાને ત્યાં બાંધકામ, ઘરને ઊંચું લઈ જવાનો એક પ્રયાસ, ચાલે છે, એટલે મચ્છરોની એક નવી પેઢી તૈયાર થઈ ગઈ છે. Continue reading પ્રાર્થનાને પત્રો – (૮૩) – ભાગ્યેશ જહા

પ્રાર્થનાને પત્રો – (૮૨) – ભાગ્યેશ જહા

[૮૨] પ્રાર્થનાને પત્રો… 

પ્રિય પ્રાર્થના

મઝા આવી રહી છે, સાવ ચોમાસાનો ના કહેવાય એવો પવન વાઈ રહ્યો છે, ઓલવાયેલા જાંબુડા પર આવતાં વાંદરાઓ નહીં આવે એવી આશાઓ ખોટી પડી રહી છે, કોઇ કહે છે, વાદળો અને વાંદરાને બને નહીં. પણ વાંદરાઓ આવ્યા છે   તો શું વાદળો શરમાઈ જશે. ઋતુઓનું આ માનવસહજ વર્તન હવે ચિંતા ઉપજાવે છે. Continue reading પ્રાર્થનાને પત્રો – (૮૨) – ભાગ્યેશ જહા

પ્રાર્થનાને પત્રો – (૮૧) –ભાગ્યેશ જહા

પ્રાર્થનાને પત્રો – (૮૧) –ભાગ્યેશ જહા  

પ્રિય પ્રાર્થના

હવે વરસાદ આવ્યો છે, જેમ અમે પાછા આવ્યા છીએ. બન્ને વિષયોની સ્પર્ધા છે, શું લખું વરસાદની બારાખડી કે અમારા ક્રુઝપ્રવાસની વાતો… ચાલો, બન્ને લખું. Continue reading પ્રાર્થનાને પત્રો – (૮૧) –ભાગ્યેશ જહા

પ્રાર્થનાને પત્રો… (૮૦) – ભાગ્યેશ જહા

પ્રિય પ્રાર્થના, 

આમ તો આજકાલ ગાંધીનગરમાં થોડો ચિંતાનો માહોલ છે, વરસાદ પડ્યો નથી. ખેડૂત વાવણી કરી શક્યો નથી, ક્યાંક ક્યાંક પાણીની અછતના સમાચારો આવી રહ્યા છે. સૌથી વધું ચિંતા તો આપણને મૂંગા પશુઓની થાય છે. એટલે પર્યાવરણના આ રૂસણાથી ખિન્ન મન પ્રસનતા શોધે છે ત્યારે શેમાં શેમાંથી આનંદ પ્રગટી રહ્યો છે એ જણાવવાની ઇચ્છા થઈ આવે છે.  Continue reading પ્રાર્થનાને પત્રો… (૮૦) – ભાગ્યેશ જહા

પ્રાર્થનાને પત્રો – (૭૮) – ભાગ્યેશ જહા

[૭૮] પ્રાર્થનાને પત્રો.. 

પ્રિય પ્રાર્થના,

અહીં વરસાદ વિનાનું ચોમાસું ચાલે છે, સાવ ફિક્કું, કો’ક કડક અધિકારી જાનમાં આવ્યા હોય અને સાફો પણ બાંધ્યો હોય ત્યારે કો’ક ભાડે આવેલા સીક્યુરીટીના જવાન સાથે ગુનાની વિગતોની ચર્ચા કરતા હોય ત્યારે એમનું મોં જેવું લાગે એનાથી જરા વધારે ફિક્કું, હવે તો જાંબુડો પણ ઓલવાઈ ગયો છે. આપણા ઓટલા પર જાંબલી રંગની ભાત પાડતાં જાંબુ હવે પડતા નથી, કારણ વાંદરાઓએ ખાધા એના કરતાં પાડ્યા વધારે, જે પાકેલાં હતાં તે ફાટી ગયાં એટલે ડિઝાઇન દોરાણી, અને જે આખા રહ્યા એમાંથી અમે બધાયે ખાધા, ખાસ્સા. Continue reading પ્રાર્થનાને પત્રો – (૭૮) – ભાગ્યેશ જહા

પ્રાર્થનાને પત્રો. – (૭૬) – ભાગ્યેશ જહા

[૭૬] પ્રાર્થનાને પત્રો

પ્રિય પ્રાર્થના,

22મી જુન, 2019ની રાત્રે ભાવનગરથી આવતાં પહેલા વરસાદનું આગમન થયું, રાત્રે, પવન સાથે, નારી ચોંકડીથી ફેદરા સુધીના રસ્તામાં આ ધોધમાર વરસાદે ધોધમાર થાક પણ દીધો. Continue reading પ્રાર્થનાને પત્રો. – (૭૬) – ભાગ્યેશ જહા