ખાલી મંદિર (અશોક વિદ્વાંસ)


મંદિરનું ગર્ભાગાર ખાલી છે,

આજે ત્યાં ભગવાન નથી,

એકવાર હતો એ ત્યાં, પણ આજે માત્ર ખાલી થાળું જ છે.

એક કાળી મધરાતે

કોઈ અછૂતે આવીને ધાં નાખી,

‘ભગવાન, મારો દીકરો મરવા પડ્યો છે

પણ કોઈ ડોકટર તેને જોવા આવવા તૈયાર નથી.

તું આવીશ?

ને એ ઝટ ઊઠીને અછૂતના દીકરાને બચાવવા નીકળી પડ્યો.

દીકરો તો તરત સાજો થઈ ગયો,

પણ અછૂતવાડામાં ઘણાં કામ બાકી હતાં,

ભગવાન તો ત્યાં જ રહી પડ્યો.

હવે વિચારે છે મંદિરના સવર્ણ ટ્રસ્ટીઓ;

‘મંદિર હજી ખાલી જ છે, ભગવાનને પાછો બોલાવીશું?’

‘ના, ના, ના, એ તો અછૂતવાડે રહી ચૂક્યો છે.

એને શેં પાછો બોલાવાય?’

‘ચાલો એવું કરીએ…

જયપુરથી આરસની નવી મૂર્તિ મંગાવીએ,

શુભ ચોગડિયે એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરીએ,

મંદિરમાં ફરીને પ્રભુ પધારશે,

ખાલી ગર્ભાગાર ભરાશે.’

‘હા, હા, એ જ બરાબર છે.

મંદિર સલામત તો મૂર્તિઓ હજાર છે.’

(શ્રી પુ. શિ. રેગેની મરાઠી કવિતા પર આધારિત)

2 thoughts on “ખાલી મંદિર (અશોક વિદ્વાંસ)

  1. ‘ભગવાનને પાછો બોલાવીશું?’ ‘ના, ના, ના, એ તો અછૂતવાડે રહી ચૂક્યો છે’ હ્રદય સોંસરવી ઉતરે તેવી સટીક વાત, કેમ ન હોય ? મા. અશોક વિદ્વાંસ! મરાઠી બાય કાષ્ટ પણ ગુજરાતીના ચરસિયા. નવજીવનના પ્રિન્ટિંન્ગ જેવી કલીન બાની એમની, લખે કમતી, એમના ફાધર હતા પંથે પંથે પાથેય: સાધુ ચરિત શ્રી ગોપાળરાવ વિદ્વાંસ , જેમના મરાઠીમાંથી ટ્રાન્સલેટિત અનેક હીરા ને મોતીએ ગુજરાતના ખોળા ખૂધ્યા છે. સ્થાનિક સર્જકોની અભિવ્યક્તિનો કાર્યક્રમ નું સંચાલન શ્રી અશોક વિદ્વાંસ દ્વારા થતું હોય છે

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s