હરીનો મારગ છે શૂરાનો (પ્રિતમદાસ)


હરીનો મારગ છે શૂરાનો, નહિ કાયરનું કામ જોને,
પ્રથમ પહેલું મસ્તક મૂકી, વળતા લેવું નામ જોને.

સુત વિત દારા શીશ સમરપે, તે પામે રસ પીવા જોને;
સિંધુ મધ્યે મોતી લેવા, માંહી પડયા મરજીવા જોને.

મરણ આગમે તે ભરે મુઠ્ઠી, દિલની દુગ્ધા વામે જોને;
તીરે ઊભા જુએ તમાશો, તે કોડી નવ પામે જોને.

પ્રેમપંથ પાવકની જવાળા, ભાળી પાછા ભાગે જોને;
માંહી પડ્યા તે મહાસુખ માણે દેખનહારા દાઝે જોને.

માથા સાટે મોંધી વસ્તુ, સાંપડવી નહિ સહેલ જોને;
મહાપદ પામ્યા તે મરજીવા, મૂકી મનનો મેલ જોને.

રામ અમલમાં રાતામાતા, પૂરા પ્રેમી પરખે જોને;
પ્રિતમનાં સ્વામીની લીલા, તે રજનીદન નીરખે જોને.

         – પ્રિતમદાસ

1 thought on “હરીનો મારગ છે શૂરાનો (પ્રિતમદાસ)

  1. પ્રીતમ આપણો મધ્યકાલીન કવિ .કવિએ એક પછી એક અદ્ ભુત પંક્તિ આપી છે. કવિતાની કેટલીક પંક્તિઓ તો કહેવતરૂપ થઈ જાય એવી છે. પ્રેમપંથ પાવકની જ્વાળા . કવિએ સમજણપૂર્વક પાવક શબ્દ વાપર્યો છે. અગ્નિ શબ્દ મૂકી શક્યા હોત, પણ પાવક એટલે પવિત્ર અગ્નિ છે. પ્રેમનો રસ્તો જ્વાળાનો પંથ છે. કેટલાક લોકો તો જોઈને જ ભાગે, પણ એક વાર જે ભીતર ઝુકાવે તે મહાસુખ માણે છે. સુખ ક્ષણિક છે. મહાસુખ ચિરંતન છે, કારણકે એને પ્રભુનો સ્પર્શ મળ્યો છે. જે આ મહાસુખ પામતા નથી એ તીરે ઊભીને તમાશો જોનારા—દેખનહારા દાઝતા જ હોય છે. પ્રભુનો પ્રેમ સીધો અને સસ્તો નથી. માથા કરતાં પણ મોંઘો છે. એ સહેલાઈથી સાંપડે નહીં ને જેને સાંપડે તે ભાગ્યવાન. જેનું હું પદ જાય એને મહાપદ મળે. જે કિનારો છોડે એને દરિયો મળે. જે મરજીવો થાય એને મોતી મળે. રામઅમલનો કેફ જ જુદો. જે ઈશ્વરના પ્રેમમાં તે અધૂરા નહીં, પણ પૂર્ણ પ્રેમી કહેવાય. આવા પ્રેમીઓ પ્રીતમના સ્વામીની લીલા રાત-દિન નિરંતર નીરખતા હોય છે

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s