કેટલું ગમે? (આશિત હૈદરાબાદી)


માથું ભમી ભમીને કહો કેટલું ભમે?
ડિસ્કો ગમી ગમીને કહો કેટલું ગમે?

આ તો ચુનાવનો જ ચમત્કાર માત્ર છે,
નેતા  નમી  નમીને  કહો  કેટલું  નમે?

શ્રોતાઓ ‘બોર’ થઈને વગાડે છે તાળીઓ,
ભાષણ   ગમી  ગમીને   કહો  કેટલું  ગમે?

ભણતરથી ભાર કેટલો પુસ્તકનો થૈ ગયો,
બાળક   ખમી   ખમીને  કહો  કેટલું  ખમે?

કહેતા હતા કે વૃધ્ધ ને બાળક સમાન છે,
ઘરડાં   રમી   રમીને  કહો   કેટલું   રમે?

કોન્ટ્રાક્ટથી ચણેલ મકાનો પડી ગયાં,
ચણતર નમી નમીને કહો કેટલું નમે?

આંખો ચડી ગઈ અને નાડી મળે નહીં,
‘આશિત’ જમી જમીને કહો કેટલું જમે?

                            –આશિત હૈદરાબાદી

2 thoughts on “કેટલું ગમે? (આશિત હૈદરાબાદી)

  1. પરણવાની સજા દીધી માંથી આશિત હૈદરાબાદીની હઝલ માણી મરક મરક મઝા આવી
    યાદ આવે ડૉ નીરંજનજી
    કંઇ કંઇ તુમાખી તોર, ભરીને ઘણું ભમ્યા. ફુગ્ગામાં વાગી ફાંસ, કહો કેટલી ઘડી ?
    અધિકાર લઇ ઊભા’તા, કરવાને … નનામી વાંસ, કહો કેટલી ઘડી ?

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s