સિદ્દીકભરૂચીની ગઝલો


(શ્રી મલેક મોહંમદસિદ્દિક મોહંમદ જમીલ, ‘સિદ્દીકભરૂચી’ ના ઉપનામે ગઝલ લખે છે. B. A. B. Ed. સુધી અભ્યાસ કરી, હાલમાં તેઓ એમ. ઈ. એસ. નુરાની હાઈસ્કૂલના આચાર્ય છે. એમના ત્રણ ગઝલ સંગ્રહ પ્રસિધ્ધ થઈ ચૂક્યા છે.

ભારતમાં આવી રહેલી ચુંટણીને અનુલક્ષીને આજે ઉજાણીમાં તેમની બે ગઝલ મૂકી છે.)

                  ગઝલ/હે ખજૂરી…

            હે,  ખજૂરી- લોક, પડછાયો  કરો,

            આપણી ઓળખના,ગુમ નામો કરો.

            લોકશાહી   ફેસબુક   છે,    દેશની !

            જેમ   ચાહો    એમ   ટીકાઓ કરો.!

            ઈશ્કથી જો,એક થઇ  શકીએ અમે,

            એક નહિ,પણ લાખ ઘટનાઓ કરો.

            માણસાઈનું   વસાવો  એક ,  નગર,

            પાસપાસે    લાવીને,   ગામો .  કરો.

            માનવી   કે’  છે  કે  મારૂં છે  જગત,

            મોત   કે’  છે, કે   તમે   દાવો   કરો.

           પારકી   નજરે   ચડી  પૌરા  જૂઓ,

            એક   ખુણે  બેસીને  પસ્તાવો  કરો.

            એમને   ‘ સિદ્દીક ‘  સમજાયો   નહીં,

            જેમની  આદત  છે, વિખવાદો  કરો.

            સિદ્દીકભરૂચી.

********************

ગઝલ

ચમન   ચમન  દરાર  છે,

ખરાબ      કારોબાર  છે.

હકારમાં.       નકાર  છે,

નકારમાં         હકાર  છે.

મને   બતાવ   દોસ્ત  તું,

અમીર  ક્યાં   ઉદાર  છે?

ચુનાવ    એક   નામ  છે,

લડાઈ       આરપાર  છે.

મટી    શકી  ન   નફરતો,

સડક    સડક  બહાર  છે.

ન   ડારશે  ‘નિયમ’   તને,

ખુણે   ખુણે  બજાર   છે.

પ્રમાણ – પત્ર    કોઈ    દે,

વફા   બધે    શિકાર   છે.

ગઝલ  સમજવા ‘દોસ્તો,

તબીબ ખુદ  બિમાર  છે.

સિદ્દીકભરૂચી.

2 thoughts on “સિદ્દીકભરૂચીની ગઝલો

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s