આંગણાંનો એપ્રીલ – મે – જૂન નો કાર્યક્રમ


આંગણાંનું નવું પુષ્પગુચ્છ

સોમવારગુલામી અને આઝાદીનો સંઘર્ષ (દિલીપ ધોળકીયા)

મંગળવાર – ઉજાણી (વાચકોની કૃતિઓ)

બુધવારલલિતકળા

ગુરૂવારહેલ્થ એન્ડ કેર ફાઉન્ડેશનના પડદા પાછળના ચહેરા (ડો. ભરત ભગત)

શુક્રવારમને હજી યાદ છે (બાબુ સુથાર)

શનિવાર – રેખા ભટ્ટીની વાર્તાઓ (રેખા ભટ્ટી)

રવિવારલોકજીવનનાં મોતી (પદ્મશ્રી જોરાવરસિંહ જાદવ)

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s