ઘર બેઠે ગિરધારી (પી. કે. દાવડા)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સાયબરની સફરે નીકળ્યો, કરી માઉસ પર સવારી,
ઇંટરનેટને આંગણે મારે ગોતવા હતા ગિરધારી.
યાહુ-ગુગલે સર્ચ આદરી, લખ્યું જ્યાં ગિરધારી,
આવી પહોંચી જાહેરાતો,’વિથ બ્રાંડ નેમ’ ગિરધારી.
ફરી ફરીને સર્ચ કરી તો પ્રગટી ફોજ કુક્કીની સારી,
આવી ગોપી હોય નહી, ને આવા નહીં ગિરધારી.
અંતે ‘સાઈટ’ મળી,ત્યાં આવિ ‘રજીસ્ટર’ ની બારી,
‘લોગઈન’માટે ગોકુલ રાખ્યું ‘પાસવર્ડ’ કર્યું મોરારી.
દર્શન કરવા દખણા આપી ક્રેડિટકાર્ડથી સારી,
ક્લિક કર્યું ત્યાં મળવા આવ્યા રાધા ને ગિરધારી.
ધન્ય થયો હું દર્શન કરીને, ઘર બેઠે મળ્યા મોરારી
‘ડાઉનલોડ’ મેં કરી લીધું, ફ્રી દર્શન જીંદગી સારી.
-પી. કે. દાવડા

3 thoughts on “ઘર બેઠે ગિરધારી (પી. કે. દાવડા)

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s