મુન્શીજીના કાલ્પનિક પાત્રો


આજે મુન્શીજીના એક નાટક અને ત્રણ સામાજીક નવલકથામાંથી ચાર પાત્રોના કલાગુરૂએ તૈયાર કરેલા ચાર રંગીન ચિત્રો રજૂ કરું છું.

     (૧) મોટાભાઈ અને પ્રેમલી            (૨) તનમન અને જગત

          

(૧) હાસ્ય નાટક “બ્રહ્મચારી આશ્રમ”ના પાત્રો  (૨) સામાજીક નવલકથા “વેરની વસુલાત”ના પાત્રો

 

         (૩)મુચકુંદ                                      (૪)  રાજબા

      

(૩) સામાજીક નવલકથા “કોનોવાંક” નું પાત્ર     (૪) સ્વતંત્રતા માટેની ચળવળ ઉપર લખાયલી નવલકથા “તપસ્વિની”નું પાત્ર.

 

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s